Gap between patient's and doctor's perception

Press Release: Survey highlights gap between patient and healthcare professional perceptions of mobility loss due to multiple sclerosis

Read More

Dobrodošli na spletnih straneh Biogen Slovenija

Biogen postavlja nova merila v nevrologiji, onkologiji in imunologiji.

Raziskujemo in odkrivamo za vaše zdravje.